اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۷۸۶۱۴ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

تلفن همراه
۹۱۲۴۱۴۷۶۰۷ ۰۰۹۸
۹۹۰۴۱۴۷۶۰۷ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

دفتر مرکزی تهران،
آدرس دفتر جدید


       

لیست قیمت محصولات الکترو ایران

۱۴:۴۸:۲۶ ۱۳۹۸/۲/۱۹

محصولات جدید الکترو ایران


دوبل دیود 260 آمپر 1600 ولت سمیکرون SEMIKRON SKKD260/16

دوبل دیود 260 آمپر 1600 ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
دوبل دیود 212 آمپر 1600 ولت سمیکرون آلمان SKKD212/16 semikron

دوبل دیود 212 آمپر 1600 ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
دوبل دیود 46 آمپر 1600 ولت سمیکرون SEMIKRON SKKD46/16

دوبل دیود 46 آمپر 1600 ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پل دیود سه فاز 145 آمپر 1600 ولت SEMIKRON SKD145-16 آلمان سمیکرون

پل دیود سه فاز 145 ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پل دیود هیتسینگ دار سه فاز 1000 آمپر 1500 ولت

پل دیود هیتسینگ دار سه ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پل دیود سه فاز 82 آمپر 1600 ولت SEMIKRON SKD82 آلمان

پل دیود سه فاز 82 ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
دیود پیچی 45 آمپر سمیکرون آلمان SKN45/12

دیود پیچی 45 آمپر سمیکرون ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
دیود پیچی 20 آمپر سمیکرون آلمان SKN20/16

دیود پیچی 20 آمپر سمیکرون ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پل دیود سه فاز 30 آمپر 1600 ولت SEMIKRON SKD30/16 آلمان

پل دیود سه فاز 30 ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پل دیود تک فاز 25 آمپر 1600 ولت SEMIKRON SKB25 آلمان

پل دیود تک فاز 25 ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پل دیود تک فاز 30 آمپر 1600 ولت SEMIKRON SKB30/16 آلمان

پل دیود تک فاز 30 ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ماژول دوبل تریستور 1225 آمپر 1400 ولت SEMIKRON SKKQ1200/14

ماژول دوبل تریستور 1225 آمپر ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
دیود تریستور 320 آمپر سمیکرون SEMIKRON SKKH323/16

دیود تریستور 320 آمپر سمیکرون ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پل دیود سه فاز 100 آمپر 1600 ولت Techsem MDS100/16 چین

پل دیود سه فاز 100 ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پل دیود تک فاز 100 آمپر 1600 ولت Techsem MDQ100/16 چین

پل دیود تک فاز 100 ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
دیود فست دیسکی 1000 آمپر 2000 ولت M1022LC200 WESTCODE

دیود فست دیسکی 1000 آمپر ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
دیود دیسکی 900 آمپر 1500 ولت وستکد W0944WC150 WESTCODE

دیود دیسکی 900 آمپر 1500 ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
دیود دیسکی 3270 آمپر 2200 ولت انگلیس W3270NC220 WESTCODE

دیود دیسکی 3270 آمپر 2200 ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
دیود 1500 آمپر فست وستکد انگلیس M1502NC250 WESTCODE

دیود 1500 آمپر فست وستکد ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
دوبل دیود 310 آمپر 1600 ولت ای ایکس وای اس IXYS MDD312-16N1B

دوبل دیود 310 آمپر 1600 ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
دوبل دیود 44 آمپر 1200 ولت IXYS MDD44-12N1B

دوبل دیود 44 آمپر 1200 ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
دوبل دیود 250 آمپر 1600 ولت IXYS MDD255-16N1B

دوبل دیود 250 آمپر 1600 ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
دوبل دیود 56 آمپر 1600 ولت IXYS MDD56-16N1B

دوبل دیود 56 آمپر 1600 ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پل دیود تک فاز 35 آمپر 1000 ولت Kbpc3510 چین

پل دیود تک فاز 35 ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پل دیود تک فاز 200 آمپر 1600 ولت Techsem MDQ200/16 چین

پل دیود تک فاز 200 ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پل دیود تک فاز 20 آمپر 1000 ولت QL20 چین

پل دیود تک فاز 20 ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ماژول 3 تایی دیود 50 آمپر 1200 ولت دیود نعلی MXG50/12 چین

ماژول 3 تایی دیود 50 ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ماژول 3 تایی دیود 100 آمپر 1200 ولت دیود نعلی MXG100/12 چین

ماژول 3 تایی دیود 100 ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
دوبل تریستور 57 آمپر 1600 ولت سمیکرون SKKT57/16 SEMIKRON

دوبل تریستور 57 آمپر 1600 ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
دوبل تریستور 100 آمپر 1600 ولت سمیکرون SEMIKRON SKKT106B16

دوبل تریستور 100 آمپر 1600 ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
دوبل تریستور 162 آمپر 1600 سمیکرون SEMIKRON SKKT162/16

دوبل تریستور 162 آمپر 1600 ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
دوبل تریستور 330 آمپر 1600 ولت سمیکرون SEMIKRON SKKT330/16E

دوبل تریستور 330 آمپر 1600 ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
دیود تریستور 57 آمپر سمیکرون SKKH57/16 SEMIKRON

دیود تریستور 57 آمپر سمیکرون ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تریستور دیسکی 1200 آمپر سمیکرون آلمان SKT1200/16

تریستور دیسکی 1200 آمپر سمیکرون ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تریستور دیسکی 551 آمپر سمیکرون آلمان SKT551/16 SEMIKRON

تریستور دیسکی 551 آمپر سمیکرون ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تریستور کابلی 250 آمپر سمیکرون آلمان SKT250/16

تریستور کابلی 250 آمپر سمیکرون ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تریستور پیچی 24 آمپر سمیکرون آلمان SKT24/16 SEMIKRON

تریستور پیچی 24 آمپر سمیکرون ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
دوبل تریستور 100 آمپر 1600 ولت آلمانی IXYS MCC95-16IO1

دوبل تریستور 100 آمپر 1600 ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
دوبل تریستور 250 آمپر 1600 ولت IXYS MCC250-16IO1

دوبل تریستور 250 آمپر 1600 ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
دوبل تریستور 255 آمپر 1600 ولت ای ایکس وای اس IXYS MCC255-16IO1

دوبل تریستور 255 آمپر 1600 ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ولوم ده دور 1کیلو اهم vishay انگلیس 1k ویشای

ولوم ده دور 1کیلو اهم ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ولوم ده دور 5 کیلو اهم vishay انگلیس 5k ویشای

ولوم ده دور 5 کیلو ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ولوم تک دور 5 کیلو اهم AB آلمان 5K

ولوم تک دور 5 کیلو ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ولوم تک دور 10 کیلو اهم AB آلمان 10K

ولوم تک دور 10 کیلو ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ولوم تک دور 1 کیلو اهم 5 وات TEN چین

ولوم تک دور 1 کیلو ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ولوم تک دور 10 کیلو اهم 5 وات TEN چین

ولوم تک دور 10 کیلو ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ولوم هرزگرد 10 کیلو اهم VOLBOFF چین 10K

ولوم هرزگرد 10 کیلو اهم ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ولوم ده دور 5 کیلو اهم چینی MEXICO BOURNS برنز 5K

ولوم ده دور 5 کیلو ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
خازن 10000 میکرو فاراد 100 ولت DC ایتالیا KENDEIL کندیل

خازن 10000 میکرو فاراد 100 ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
خازن 2200 میکرو فاراد 400 ولت DC ایتالیا KENDEIL کندیل

خازن 2200 میکرو فاراد 400 ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
خازن - AC - Lighting AC Capacitors

خازن - AC - Lighting ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
خازن استوانه ای فراکو - برق صنعتی

خازن استوانه ای فراکو - ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
محصولات خازن ZEZ Silko - برق صنعتی

محصولات خازن ZEZ Silko - ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فیوز کاردی 1100 آمپر 900 ولت ferraz shawmut pc73ud90V11CD1A فراز

فیوز کاردی 1100 آمپر 900 ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فیوز فست 1100 آمپر 1000 ولت ferraz shawmut A100UD73LI1100 1100 فراز

فیوز فست 1100 آمپر 1000 ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فیوز 300~400 آمپر FUSE SIBA 300~400A DC

فیوز 300~400 آمپر FUSE SIBA ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
جا فیوز 450 آمپر FUSE SIBA 450A DC

جا فیوز 450 آمپر FUSE ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
انواع مقاومت 150 وات انگلیس HS150 ARCOL U.K

انواع مقاومت 150 وات انگلیس ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
مقاومت آبگرد 600 وات انگلیس HS600 ARCOL U.K

مقاومت آبگرد 600 وات انگلیس ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
مقاومت صنعتی,انواع مقاومت,قیمت ,مقاومت متغیر , مقاومت خرید

مقاومت صنعتی,انواع مقاومت,قیمت ,مقاومت متغیر ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
مقاومت صنعتی وات بالا

مقاومت صنعتی وات بالا...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ترنسدیوسر هال افکت 1200 آمپر لم سویس LEM HAT1200-S

ترنسدیوسر هال افکت 1200 آمپر ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سنسور جریان 400 آمپر لم سویس LEM HAS400-S

سنسور جریان 400 آمپر لم ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سنسور جریان 100 آمپر لم سویس LEM LA100-P

سنسور جریان 100 آمپر لم ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کنتاکتور تک تیغه 500 آمپر انگلیس SW500 Albright U.K آلبرایت

کنتاکتور تک تیغه 500 آمپر ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کنتاکتور دو تیغه 150 آمپر انگلیس DC182 Albright U.K

کنتاکتور دو تیغه 150 آمپر ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اس اس آر تک فاز 25 آمپر فوتک SSR FOTEK 25DA

اس اس آر تک فاز ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اس اس آر تک فاز 100 آمپر فوتک SSR FOTEK 100DA

اس اس آر تک فاز ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
رله الکترونیکی اس اس آر 12 آمپر تک فاز سلدوک SO941460 ssr celduc

رله الکترونیکی اس اس آر ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
رله الکترونیکی اس اس ار سه فاز SGT961360 سلدوک celduc

رله الکترونیکی اس اس ار ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
رله الکترونیکی اس اس ار 40 امپر تک فاز SO963460 celduc سلدوک

رله الکترونیکی اس اس ار ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اس اس ار رله الکترونیکی سه فاز SVT867994 سلدوک CELDUC

اس اس ار رله الکترونیکی ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
یو پی اس خانگی UPS

یو پی اس خانگی UPS...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
یو پی اس صنعتی UPS

یو پی اس صنعتی UPS...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
واریابل سه فاز LS-3P-0.6K-VA اتوترانسفورماتور متغیر

واریابل سه فاز LS-3P-0.6K-VA اتوترانسفورماتور ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
واریابل سه فاز LS-3P-15K-VA اتوترانسفورماتور متغیر

واریابل سه فاز LS-3P-15K-VA اتوترانسفورماتور ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
واریابل تک فاز LS-1P-1K-VA اتوترانسفورماتور متغیر

واریابل تک فاز LS-1P-1K-VA اتوترانسفورماتور ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
واریابل تک فاز LS-1P-30K-VA اتوترانسفورماتور متغیر

واریابل تک فاز LS-1P-30K-VA اتوترانسفورماتور ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
استابلایزر تک فاز رله ای رومیزی LG-1P-1K-R

استابلایزر تک فاز رله ای ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
استابلایزر تک فاز رله ای رومیزی LG-1P-3K-R

استابلایزر تک فاز رله ای ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
استابلایزر تک فاز سرووموتوری رومیزی LG-1P-0-5K-V

استابلایزر تک فاز سرووموتوری رومیزی ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
استابلایزر تک فاز سرووموتوری رومیزی LG-1P-5K-H

استابلایزر تک فاز سرووموتوری رومیزی ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
استابلایزر تک فاز سرووموتوری دیواری LG-1P-8K-W

استابلایزر تک فاز سرووموتوری دیواری ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
استابلایزر تک فاز سرووموتوری چرخدار LG-1P-10K-V

استابلایزر تک فاز سرووموتوری چرخدار ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
استابلایزر تک فاز سرووموتوری چرخدار LG-1P-15K-V

استابلایزر تک فاز سرووموتوری چرخدار ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
استابلایزر (سه فاز) سه سرووموتوری چرخدار LG-3P-10K-T

استابلایزر (سه فاز) سه سرووموتوری ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
آی جی بی تی دوبل 200 آمپر SKM200GB12T4 IGBT سمیکرون

آی جی بی تی دوبل ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
استابلایزرسه فاز سه سرووموتوری استوانه ای چرخدار LG-3P-80K-I

استابلایزرسه فاز سه سرووموتوری استوانه ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
استابلایزر (سه فاز) سه سرووموتوری استوانه ای چرخدار LG-3P-200K-I

استابلایزر (سه فاز) سه سرووموتوری ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
آی جی بی تی دوبل 400 آمپر FUJI 2MBI400U4H-120

آی جی بی تی دوبل ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
آی جی بی تی دوبل 300 آمپر FUJI 2MBI300U2B-060-50

آی جی بی تی دوبل ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
آی جی بی تی هفتایی 75 آمپر FUJI 7MBR75U4B120

آی جی بی تی هفتایی ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
آی جی بی تی تک 900 آمپر FUJI 1MBI900V-120-50

آی جی بی تی تک ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
آی جی بی تی دوبل 450 آمپر INFINEON FF450R12KT4

آی جی بی تی دوبل ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
آی جی بی تی دوبل 300 آمپر INFINEON FF300R12KT4

آی جی بی تی دوبل ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
آی جی بی تی دوبل 600 آمپر INFINEON FF600R12KF4

آی جی بی تی دوبل ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
آی جی بی تی دوبل 400 آمپر INFINEON FF400R12KT4

آی جی بی تی دوبل ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
آی جی بی تی دوبل 75 آمپر IGBT سمیکرون SKM75GB12T4 SEMIKRON

آی جی بی تی دوبل ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
آی جی بی تی دوبل 150 آمپر SKM150GB12T4 IGBT سمیکرون

آی جی بی تی دوبل ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
آی جی بی تی دوبل 300 آمپر SKM300GB12T4 IGBT سمیکرون

آی جی بی تی دوبل ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0

خروجی اخبار


لینک های مرتبط